W sprawie pozewu Mojżesza Lernera (kupiec w Lut...

CAHJP Code: 
HM3/878.09
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kałuszu
Original name: 

W sprawie pozewu Mojżesza Lernera (kupiec w Lutynce, sp. Żurawno) przeciw Józefa i Abrahama Leizera Kammer (kupcy w Wojnilowie) o dostarczenie zboża kupionego u pozwanych.

Date of item:

from: 
1927
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.114, оп.1, д.111