W sprawie rabinów w woj. stanisławowskim:- o mi...

CAHJP Code: 
HM3/872.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie rabinów w woj. stanisławowskim:- o mianowanie Chaima Lockera na posadę zastępcą rabina Nuchima Irego Gellesa w Sołotwinie, oraz o wypłacie przez gminę żydowską w Sołotwinie wszystkich poborów po śmieci rabina Nuchima Gellesa;- o minowanie Herza Landau na stanowisko rabina gminy wyznaniowej żydcowskiej w Bursztynie i jego zażalenia "przeciw sposobowi wypłacenia pensji rabinowi i rzezakom tej gminy i niewykonania poleceń organów nadzorczych";- zażalenia Żyda i jego córki obywatelów Jaremcze na rabina w Delatynie;- o lustracji gospodarki i prowadzenia wyborów do gminy wyznaniowej żydowskiej w Haliczu;- zażalenie Jozefa Jehudy Nebencala rabina gminy żydowskiej w Bohorodczanach na zarżąd gminy o obniżenie mu pensji;- wybory podrabina w Knihyniczach;- o zwolnienie Józefa Eilenberga ze stanowiska asesora rabinackiego w Kosowie;- o mianowaniu Nachuma Leiby Jeczesa na stanowisko rabina w Kutach.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
155
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2056