"Sprawozdania starostw powiatowych woj. stanisł...

CAHJP Code: 
HM3/871.22
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

"Sprawozdania starostw powiatowych woj. stanisławowskiego dot. działalności żydowskich partii i organizacii politycznych" na terenie powiatów : - zgromadzenie członków Związku Żydowskiego Inwalidów wojennych, oraz zgromadzenie publiczne zwołane przez miejscowy komitet partii sjonistycznej w Kołomyji;- zgromadzenie ludności w sprawie szkolnictwa żydowskiego, zwołane przez miejscowy Komitet "Zjednoczenia szkół żydowskich w Polsce" w Tłumaczu;- zgromadzenie drobnych kupców w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1926
Size: 
26
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.425