Materiały dot. zatwierdzenia budzetów Gmin wyzn...

CAHJP Code: 
HM2/8661.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

Materiały dot. zatwierdzenia budzetów Gmin wyznaniowych żydowskich w woj. stanisławowskim. Lista płatników podatku wyzaniowego w miejscowościach: Otynia, Sołotwina, Łysiec, Wojniłów, Peczeniżyn, Żurawno, Niżniów.

Date of item:

from: 
1938
Size: 
436
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2094