Korespondencja dot. wykazów Zarządu oddziałów ż...

CAHJP Code: 
HM2/8653.8
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Korespondencja dot. wykazów Zarządu oddziałów żydowskiego stowarzyszenia rolniczego z zaznaczeniem przynależności partyjnej w miejscowościach: Stanisławów, Czortowiec, Horodenka, Gwoździec, Kamionka Mała, Kosów, Rohatyn.

Date of item:

from: 
1933
Size: 
16
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.1007