Sprawozdanie dot. zgromadzenia członków stowarz...

CAHJP Code: 
HM2/8652.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdanie dot. zgromadzenia członków stowarzyszenia "Mizrachi" w Rozwadowie.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
3
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.884