1.Sprawozdanie w sprawie zjazdu organizacyjnego...

CAHJP Code: 
HM2/8652.9
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

1.Sprawozdanie w sprawie zjazdu organizacyjnego członków nowozałożonego towarzystwa "Machzikei-Hadat" w Gródku Jagiellońskim. 2.Sprawozdanie dot. zamknięcia żydowskiego szpitala w Kołomyji.

Date of item:

from: 
1932
Size: 
16
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.864