Sprawozdania z działalnoœci żydowskich organiza...

CAHJP Code: 
HM2/8652.2
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

Sprawozdania z działalnoœci żydowskich organizacji "Haszomer-Hacair" w miejscowościach: Horodenka, Dolina, Kołomyja, Rohatyn, Bohorodczany, Żydaczów, Tłumacz, Turka, Nadwórna, Śniatyn, Kosów, Stryj, Kałusz, Peczeniżyn, Stanisławów. Sprawozdania z konferencji krajowej w Stryju i konferencji organizacji ogólnych sjonistów "Achwa" we Lwowie.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
74
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.706