1.Sprawozdania dot. zbiórek ofiar żydowskich pr...

CAHJP Code: 
HM2/8651.3
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny. m. Stanisławów
Original name: 

1.Sprawozdania dot. zbiórek ofiar żydowskich przeznaczonych dla Palestyny w miejscowościach: Kosów, Kołomyja, Stanisławów, Rohatyn, Bohorodczany, Śniatyn, Żydaczów, Kałusz, Skole, Stryj, Dolina, Skałat, Peczeniżyn. 2.Sprawozdania dot. zgromadzenia ludowego w Stanisławowie przeciwko Gminie żydowskiej "przeciw pogwałceniu języka mas żydowskich."

Date of item:

from: 
1926
Size: 
81
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.454