Interpelacja, sprawozdania, korespondencja i in...

CAHJP Code: 
HM2/9493.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Interpelacja, sprawozdania, korespondencja i inne materiały w sprawie kazania o treści antyżydowskiej, wygłoszonego przez księdza w kościele kolbuszowskim.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
34
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.8, д.3856