W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.12
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady Janowi Weissowi z SołotwinaŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1929
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.119