Okólniki Urządu województwa Stanisławowskiego d...

CAHJP Code: 
HM3/720.05
Collection name: 
Starostwo powiatowe w Śniatynie
Original name: 

Okólniki Urządu województwa Stanisławowskiego dot. przeprowadzenia wyborów do zarządów, rabinów i podrabinów w żydowskich gminach wyznaniowych i lustracji gospodarki zarządów gmin wyznaniowych żydowskich w woj. stanisławowskim."Zestawienie liczbowe o składzie zarządu gminy wyznaniowej żydowskiej w Zabłotowie i "kwestionariuszy sprawozdawczy z wyborów członków zarządów" w gminach żydowskich Zabłotowie i Śniatynie

Date of item:

from: 
1928
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.9, оп.1, д.50