Fajbisz Abramowicz arendarz Kamionki (Strumołow...

CAHJP Code: 
HM3/664.07
Original name: 

Fajbisz Abramowicz arendarz Kamionki (Strumołowej) kwituje szlachcica Adama Rudnickiego ze wszystkich pretensji.Regesty R39/I-6 (27).

Date of item:

from: 
1671
Size: 
10
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.9, оп.1, д.242, c.215 extrakt