W sprawie wyborów rabina w Jezierzanach. Rozpat...

CAHJP Code: 
HM3/659.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie wyborów rabina w Jezierzanach. Rozpatrzenie sporu rabinackiego między Lazarzem Spirą i Jechielem Pfefferem, dotyczącego dożywotnego zajęcia posady rabina gminnego. Zawiera protokoły posiedzeń Rady Gminy wyznaniowej żydowskiej w Jezierzanach i lista wyborcze.

Date of item:

from: 
1894
Size: 
669
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, дд.15741, 15742, 15743