Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa ...

CAHJP Code: 
HM3/591.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa do restauracyi i upiększenia synagogi w Tyczynie (Statut ).

Date of item:

from: 
1907
Size: 
31
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 1399