W sprawie mianowania rabina z Gologor Aleksandr...

CAHJP Code: 
HM3/655.15
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie mianowania rabina z Gologor Aleksandra (Sendera Samuela) Halperna na stanowisko Szkolnika gminnego (Magida).

Date of item:

from: 
1864
Size: 
37
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.3, д.2687