W sprawie utworzenia centralnej organizacji żyd...

CAHJP Code: 
HM3/651.06
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

W sprawie utworzenia centralnej organizacji żydowskiej i Rady ogólno-austriackiego Związku gmin izraelickich w Wiedniu. Też w sprawie sprzeciwieństwa temu projektowi ze strony gmin wyznaniowych Galicji i ludności ortodoksyjnej. Spis członków lwowskiej Rady wyznaniowej izraelickiej, 1907-1910.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
101
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1639