Материалы о финансовом, хозяйственном, органи...

CAHJP Code: 
HM3/604.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Материалы о финансовом, хозяйственном, организационном состоянии и религиозных делах еврейских общин Галиции (донесения, доклады, сводки и др.). Korespondencja i inne materiały w sprawach stanu gospodarczego, finansowego, organizacji i spraw religijnych gmin wyznaniowych Żydowskich Galicji (w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1855
Size: 
88
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 85 2317