Korespondencja ze starostwem i z przełożonymi g...

CAHJP Code: 
HM3/599.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem i z przełożonymi gminy wyznaniowej Żydowskiej w sprawie restauracji i konserwacji starej "Wielkiej" synagogi w Przemyśliu (przedmiar i kostorys; plan; szkic restauracji; też w języku Niemieckim).

Date of item:

from: 
1913
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 53 1174