Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: sprawy rabinów w Kutach, Założcach, Samborze, Komarnie, Rudkach, Tyczynie (Sprawoznia, doniesienia; też znajdują się imiona rabinów).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
34
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 175