Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin w...

CAHJP Code: 
HM3/595.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwami w sprawach gmin wyznaniowych Żydowskich: wybory rabinów, rekursy (w Lesko, Baranowie, Jeziernie, Kolbuszowie, Dolinie, Starym Siołie, Rawie, Monasterzysku i in.), rocznej płacy, datków (w Rudniku, Radomysliu, Lesku, Uhnowie, Lwowie i in.), sprostowania metryki, synagogi (Komarna), stworzenia gminy Żydowskiej w Jaworowie, w sprawach gminy w Samborze, gminy w Dobromilu, minjanu w Baranowie, Zalesczykach; konflikty (też znajdują się imiona rabinów).

Date of item:

from: 
1897
Size: 
144
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 51 170