Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1409.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminy żydowskiej w Założcach. Zawierają protokoły posiedzeń Rady wyznaniowej w sprawach zmian do statutu Gminy żydowskiej z wykazem nazwisk członków Rady, rownież rabina Uszera Kutina.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1899
Size: 
85
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.82
Site collections: 

Korespondencja w sprawie rozwiązania izraelicki...

CAHJP Code: 
HM3/1408.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie rozwiązania izraelickiej rady wyznaniowej w Bochni, z powodu nieukonstytuowania nowoobranej zwierchności gminnej.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1907
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.68
Site collections: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy ż...

CAHJP Code: 
HM3/1408.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie skarg członków gminy żydowskiej w Brzesku na nadużycia Przełożeństwa gminnego.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.16
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w miastach: Lwów, Kamionka Strumiłowa, Strzyżów, Sanok, Żywiec, Łanowce, Lisko, Żółkiew, Mosty Wielkie, Ropczyce, Łańcut, Rohatyn, Wadowice, Nowy Sącz, Zbaraż, Chrzanów i innych w sprawach nadania wykazów o zmianach stanu w gminach żydowskich ich budżetów, iłośći zakładów rytualnych, mędzy innymi łazeń i cmientarzów.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1906
Size: 
76
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.795
Site collections: 

Korespondencja w sprawach: zażaleń i protestów ...

CAHJP Code: 
HM3/1406.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawach: zażaleń i protestów członków gmin żydowskich przeciw przeprowadzonym wyborom do zwierchności tych gmin z powodu przekrocenia ustawy i blądnych listów wyborczych w miastach: Strzemilcze, Sokołów, Szczuczyn, Rozdół, Bóbrka, Bohorodczany, Żelechów, Stara Sól, Strzyżów, Lisko, Sołotwina,
Zawierają korespondencją, dotyczącą utworzenia odrebnych gmin wyznaniowych w Raniżowie, Podhorodyszczu i Romanówce.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.703
Site collections: 

Korespondencja z starostwami w sprawach wykazów...

CAHJP Code: 
HM3/1406.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z starostwami w sprawach wykazów i sprawozdań, dotyczących zmian w stanie funduszów, zapisów majątkowych, obecnośći hajderów, lazeń, cmentarzów i innych zakładów rytualnych w gminach izraelickich: Chodorów, Strzeliska Nowe, Rawa Ruska, Zbaraż, Rohatyn, Bukaczowce, Bołszowce, Bursztyn, Knihynicze, Lisko, Zaleszczyki, Brzostek, Pilzno, Podgórze, Przemyśl, Dubiecko, Gorlice, Kałusz, Tarnów, Śniatyn, Ropczyce, Zborów, Skałat, Dolina, Tarnopol, Mikulińce, Wadowice, Borszczów, Zalożce, Podhajce, Zawałow, Sambor, Jasło, Ołpiny, Wieliczka, Złoczów, Bochnia, Bohorodczany, Biała, Brzeżany, Jarosław, Chrzanów.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
98
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.701
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1406.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutów izraelickich gmin wyznaniowych z miast: Ułaszkowce, Podgórze, Lubycza Królewska, Żołynia, Myślenice, Milówka.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1905
Size: 
49
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.698
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na zawyszenie poborów domestykalnych i przy pochowaniu zwłok, nieprawidłowe prowadzenie księg metrykalnych, przeciw winikom wyborów do rad gminnych i zarządów bożnic, zakazu zmiany statutów gminnych, imion i nazwisk własnych, z miast, t. III: Stanisławów, Nowy Targ, Klasno, Olkieniki, Jaworów, Milówka, Tarnobrzeg, Jordanów, Kołomyja, Gliniany, Budzanów, Drohobycz, Sokołów, Mielec, Podgórze. W sprawie:
- List rabina gminy żydowskiej Lwowa Jechezkela Caro, dotyczący zbadania żydowskiego imenia "Hersz";
- Rekurs Josefa Rotenberga przeciw zbadania jego ogólnego wykształcenia przy obsadzeniu posady rabina w Skole.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1904
Size: 
142
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.630
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1405.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków gmin żydowskich na nadużycia przełożonych izraelickich gmin wyznaniowych, dotyczących  ukladania statutów, zawyszonych poborów domiestykalnych i nieprawidłowego prowadzenia księg metrykalnych z miast: Sokołówka, Mikołajów, Śniatyn, Drohobycz, Limanowa, Marjampol, Mielec.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1904
Size: 
48
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.556
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zmian, dotyczacych rów...

CAHJP Code: 
HM3/1404.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zmian, dotyczacych również poborów datków domestykalnych, i zatwierdzenia statutów gmin żydowskich z miast: Zawałów, Ustrzyki Dolne, Strusów i Kozowa.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1901
Size: 
40
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.430
Site collections: