Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.19
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic gmin żydowskich Rzepennik, Gorlice i innych w powiecie Gorlickim z dołączeniem mapy powiatu Gorlickiego. Zawierają statut izraelickiej gminy wyznaniowej i wykaz ojców rodzin żydowskich w Bieczu; Wykaz ojców rodzin żydowskich w mejscowościach do gmin izraelickich powiatu Gorlickiego należących.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1890
Size: 
288
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.129
Site collections: 

Statut der Israelitische Cultus - Gemeinde in N...

CAHJP Code: 
HM3/1410.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Statut der Israelitische Cultus - Gemeinde in Neu Wiśnicz von der Cultus - Gemeinde und ihren Mitglidern.

Date of item:

from: 
1880
  -  
to: 
1882
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.128
Site collections: 

Korespondencja w sprawie nowego rozgraniczenia ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie nowego rozgraniczenia izraelickich okręgów metrykalnych, dotyczących zmian w składzie gmin izraelickich w Podgórze, Klasno, Myślenice, Zator i Kalwarja.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1906
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.126
Site collections: 

Korespondencja w sprawie nowego rozgraniczenia ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie nowego rozgraniczenia izraelickich okręgów metrykalnych, dotyczących zmian w składzie gmin izraelickich w Podgórze, Klasno, Myślenice, Zator i Kalwarja.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1906
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.126
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Izraelickiej gminy wyznaniowej w Klasnie. Zawierają protokół posiedzenia Rady gminnej z powodu wprowadzenia zmian do statutu gminnego z wykazem nazwisk przełożonych.

Date of item:

from: 
1898
  -  
to: 
1905
Size: 
43
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.123
Site collections: 

Korespondencja w sprawie utworzenia nowej izrae...

CAHJP Code: 
HM3/1410.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie utworzenia nowej izraelickiej gminy wyznaniowej w Kalwarii, należącej dotąd do Gminy żydowskiej w Zatorze.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1905
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.121
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia proektu ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia proektu statutu nowoutworzonej Gminy żydowskiej w Zatorze. Zawierają protokoły posiedzeń Przełożenstwa gminnego z wykazem nazwisk przełożonych i rownież rabina Mordchi Gutwirtha.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
27
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.120
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminy żydowskiej w Wadowicach. Zawieraja protokoły posiedzeń Rady i komisji statutowej Gminy wyznaniowej w Wadowicach.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1897
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.118
Site collections: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic izrae...

CAHJP Code: 
HM3/1410.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie ustalenia granic izraelickich gmin wyznaniowych w powiecie Wadowickim. Zawierają zezwolenie na urządzenie odrebnych gmin izraelickich w miastach Andrychów, Wadowice, Zator, Kalwarja.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1890
Size: 
53
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.117
Site collections: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia protestów ...

CAHJP Code: 
HM3/1410.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie dochodzenia protestów członków Gminy żydowskiej w Oświęcimie przeciw nadużyć Przełożeństwa i rabina miejscowego Ozjasza Pinkasa Bombacha, dopuszczonych w prowadzeniu gospodarki gminnej.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1908
Size: 
99
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.110
Site collections: