לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג

Заголовок: 
לוח שעשועים שמושי וספרותי לשנת תרס"ג
Editor/Editors: 
משה אהרן ויזן
Publisher: 
צבי רומלר
Publishing place: 
Krakau
Typography: 
Josef Fischer
Published from: 
1902
Published until: 
1902
Мова: 
Description: 

An annual publication of which only one volume appeared, containing stories, poems, essays, and research studies. The writers were mostly from Galicia.

Remarks: 

תוכן:

5—16 – 'לוח לשנת תרפ"ג'

17—32 – קרפל, יונה, 'חיינו וספרותנו: הגיונות'

3—42 – ברנדשטטר, מ"ד, 'מקריניצא: ציור'

43—52 – ויזן, מ"א, 'חזיון לילה' - שיר

53—71 – לזר, ש"מ, 'מלך ישראלי על כסא ממלכה נכריה (חקירה היסטורית-תלמודית)'

72—81 – פרנהוף, יצחק, 'מהעולם הקטן': 3 סיפורים

82—84 – ויזן, מ"א, 'אהבה מסתרת' - שיר

85—90 – W, 'מכתב ממללי לגללי'

91 – לבנסרט, אברהם, 'אפרסמון': אמרות

92—109 – צה"ר [צבי הלוי רומלד], 'אני והחמור: הרהורי קיץ'

110—112 – פרץ, יצחק לייבוש, 'פלוסופים טובעים' - שיר

113—133 – בריינין, ראובן, 'דבר אל הסופרים והקוראים': ביקורת על 'המליץ'

134—135 – הורוויץ, מנחם מנדל, לובביץ', 'שירת הנודד' - שיר

136—145 – D. C., 'שני מורים בפונדק אחד' - סיפור

146—147 – הלפרן, לאון, ד"ר, 'על חלקת המים'

148—155 – ספיר, אליהו, 'האנטיסמיטיזם במערב גליציה'

156 – כהן, א"ל, 'אל רעיתי' – שיר

157—163 – לבנסרט, אברהם, 'משה חקרן': סיפור

164 – הורוויץ, מנחם מנדל, לובביץ', 'אידיאל' – שיר ("על פי סיולי פריודוס")

165—172 – פהן, ראובן, 'במעמקי האדמה (תמונה)'

173 – כהן, אברהם ל', רוז'ינוי, 'ע"פ חז"ל' – שיר

174—187 - ויזן, מ"א, 'ר' מרדכי דוד ברנדשטטר (חייו ופעולותיו)'

188—192 – 'מכתבי יל"ג ז"ל'

193—214 – וטשטיין, פ"ה, 'דברי קדם: מפנקסי הקהל בקראקא, לקורות ישראל ורבניו ומנהיכיו בפולניא וביחוד בקראקא)'

215—224 – צה"ר [צ"ה רומלד], 'ה'לוח שעשועים' בעגלה: בדיחותא' 

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 373 .

Object type: 
Periodical