שדה צופים

Заголовок: 
שדה צופים
Subtitle: 
כולל ארבעה מאמרים בחכמת ישראל ובקדמוניותיו
Publishing place: 
Lemberg
Typography: 
Michael Wolf
Published from: 
1860
Мова: 
Description: 

A one-time literary-scholarly anthology with the participation of maskilim from Galicia.

 

 

Remarks: 

התוכן:

קרוכמל, אברהם, 'יריד האומה התעלות האמונה' (1—57)

דובש, מרדכי, 'ענינים שונים' (58—73).

מודלינגר, שמואל, 'בני גומר וגלות ספרד' (74—95).

דובש, מרדכי, 'שלש פרשיות' (95—98).

קרוכמל, אברהם, 'הוראת שם שדי' (99—100).

שה"ם [שמואל הלוי מודלינגר], 'באור איזה כתובים' (100).

ספרות: Lin, Josef, Die hebräische Presse: Werdegang und Entwicklungstendenzen, Jalkut, Berlin 1928, 722 ; גלבוע, מנוחה, לקסיקון העיתונות העברית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה, מוסד ביאליק ואוניברסיטת תל-אביב, ירושלים 1992, 163—164.

 

 

Object type: 
Periodical