בראון, קייטי

Author: 
בראון, קייטי
Publication title: 
בראון, קייטי
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 434
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: