באלאבאן מאיר-שמואל (20 פעב' 1877 – דעצ' 1942)

Author: 
י. ש.
Publication title: 
באלאבאן מאיר-שמואל (20 פעב' 1877 – דעצ' 1942)
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 217—219.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: