ר' יוסף ביגון – קראקא

Author: 
זיידמן, הלל
Publication title: 
ר' יוסף ביגון – קראקא
Source published in: 
לוין יצחק (ע'), אלה אזכרה: אוסף תולדות קדושי ת"ש-תש"ה, 1, 228—238
Publisher: 
המכון לחקר בעיות היהדות החרדית,
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including the chapters:
'איש פלא' (228); 'בנעוריו' (228—230); 'עולם בפני עצמו' (230—231); 'מזכה את הרבים(231—232); 'בורשה' (232); ''ילקוט ידיעת האמת'' (232—235); 'משפיע על משפיעים' (235—236); 'אופיו' (236—237); 'בכליון' (238).