באמזע נחום

Publication title: 
באמזע נחום
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 221—222.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: