אימבער נפתלי-הערץ

Publication title: 
אימבער נפתלי-הערץ
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא, ניו-יורק 1956, 80
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: