אן ארענדאר 'צעקריגט' זיך מיט דער תורה, דערפאר האט א רבי ניט געקאנט מאכען קיין הקפות

Author: 
אונגר, מנשה
Publication title: 
אן ארענדאר 'צעקריגט' זיך מיט דער תורה, דערפאר האט א רבי ניט געקאנט מאכען קיין הקפות
Source published in: 
אונזער שטימע, שנה 16, 1 (ספטמבר 1956), 8—10:
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

The estate owner began to fight with the Torah, therefore the Rebbe could not do hakafot]
On Rabbi Moses Judah Leib Erblich
From the manuscript חסידות און יום-טובים