אייזלאנד, ראובן

Publication title: 
אייזלאנד, ראובן
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 60
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס - ציקא
Publishing place: 
ניו יורק
Date: 
1956
Publication Language: