איינאויגלער קאראל

Author: 
שוורץ, פנחס
Publication title: 
איינאויגלער קאראל
Source published in: 
לעקסיקאן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, 1, 71—72.
Publisher: 
אלטוועלטלעכער יידישער קאנגרעס
Publishing place: 
ציקא ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: