בית המדרש לרבנים תחכמוני בווארשא

Author: 
מישאל, י.
Publication title: 
בית המדרש לרבנים תחכמוני בווארשא
Source published in: 
מירסקי שמואל קלמן (ע'), מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם(מורשה, 1), 585—603.
Publisher: 
עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the following people: Meir Balaban (588, 590, 593), Markus Braude (593-594), Osias Thon (593-594), Moses Schorr (594), and Abraham Weiss (594). About the 'Yavneh' school network in Galicia between the two World Wars - 588.