המכון למדעי היהדות בוורשה

Author: 
אדן, שבח
Publication title: 
המכון למדעי היהדות בוורשה
Source published in: 
מירסקי שמואל קלמן (ע'), מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם(מורשה, 1), 561—584.
Publisher: 
עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to the following people: Nachman Krochmal (561), Solomon Judah Rapoport (561-562), Markus Braude (563, 564, 566, 576), Osias Thon (564), Moses Schorr (564-566, 569, 571-572, 581), Meir Balaban (564, 566, 570, 573-574), Abraham Weiss (566, 570, 576), Edmund Stein (566, 570, 574-575), Israel Ostersetzer (567, 570, 576), Arieh Tartakower (570, 576, 581), Meir Tauber (570, 577), Ignacy Schiper (573-574, 576) and Philip Friedman (577).