הישיבות ברומניה

Author: 
ברייאר, מנחם מ.
Publication title: 
הישיבות ברומניה
Source published in: 
מירסקי שמואל קלמן (ע'), מוסדות תורה באירופה בבנינם ובחורבנם (מורשה, 1), 517—557.
Publisher: 
עגן על יד ההסתדרות העברית באמריקה
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including many references to the Jews of Bucovina, and especially the chapters: 'The Religious Education in Bucovina' (533-536), "Yeshivat Be'er Mayim Chayim" in Czernowitz, (536-537), "Yeshivat Beit Yisroel and Damasek Eliezer" in Wischnitz until 1914 (537-538), 'The New Yeshiva of Wischnitz 1923-1940' (538-539), 'The Order of Study' - in the Wischnitz Yeshiva (539-541) , The Yeshiva 'Beit Yisroel and Tomchim D'Orayta' in Siret-Bucovina (542-543) and 'Yeshivat Banila' (543-544). Likewise, chapters about the Jews of Transylvania (546-557) - reference to their influence and to the Rabbis of Galicia..
Including many references to the religious education in Bucovina, mainly in Czernowitz, Wischnitz and Seret, and to the people who led the system (For names see the Hebrew section).