Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłos...

CAHJP Code: 
CD/377.09
Original name: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłosili do legalizacji swych narzędzi metrycznych w miejscowościach powiatów: Tarnopol, Zborów i Zbaraż, oraz w mm. Zborów i Zbaraż.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.244
Site collections: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłos...

CAHJP Code: 
CD/377.08
Original name: 

Wykazy kupców i przemysłowców, którzy "niezgłosili do legalizacji swych narzędzi metrycznych w miejscowościach pow. Tarnopolskiego: Mikulińce, Janówka i innych.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.243
Site collections: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościa...

CAHJP Code: 
CD/377.07
Original name: 

Wykazy firm, kupców, handłowców w miejscowościach: Zborów, Wasilkowce, Czarnokońce, Sidorów, Probużna, Niżborg Nowy, Złotniki, Nowosiołka, Wołośzczyzna, Sosnów, Boków, Mogielnica, Mszaniec, Łoszniów, Strusów, Semenów, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
67
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.181
Site collections: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowości...

CAHJP Code: 
CD/377.06
Original name: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowościach: Brzeżany, Budzanów, Husiatyn, Czortków, Grzymałów, Trembowla, Podhajce, Mikulińce, Janów.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.180
Site collections: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowości...

CAHJP Code: 
CD/377.05
Original name: 

Wykazy firm, kupców i handłowcow w miejscowościach: Grzymałów, Zbaraż, Podwołoczyska, Skałat.

Date of item:

from: 
1935
  -  
to: 
1935
Size: 
14
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.179
Site collections: 

Wykazy firm handlowych i przemysłowych w miejsc...

CAHJP Code: 
CD/377.04
Original name: 

Wykazy firm handlowych i przemysłowych w miejscowościach: Borki Wielkie, Bucniów, Gaje Wielkie, Zagrobela (przedm. Tarnopola), Ihrowica, Płotycz, Jankowce i innych w wiesiach pow. Tarnopolskiego.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1934
Size: 
44
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.160
Site collections: 

Wykaz kupców i handlowców  w m. Skałat.

CAHJP Code: 
CD/377.02
Original name: 

Wykaz kupców i handlowców  w m. Skałat.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.105
Site collections: 

Wykaz kupców w woj. Tarnopolskim.

CAHJP Code: 
CD/377.01
Original name: 

Wykaz kupców w woj. Tarnopolskim.

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1929
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.152, оп.1, д.73
Site collections: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-k...

CAHJP Code: 
CD/376.05
Original name: 

W sprawie  pozewu Zofji Nogi (rolniczka)  w m-ku Chorostków przeciw Mendelowi Pollakowi (majster stolarski) i innych z m-ka Chorostków o zapłacenie długu

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1930
Size: 
95
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.351
Tags: 
Site collections: 

W sprawie  pozewu Ruchli z Katzów Gilson (właśc...

CAHJP Code: 
CD/376.17
Original name: 

W sprawie  pozewu Ruchli z Katzów Gilson (właścicielka realnosci) w m. Kopyczyńce przeciw Majerowi Hanheimowi (właściciel realnosci) w m. Kopyczynce o ustalenie prawa właśnosci.

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
29
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.125, оп.1, д.796
Site collections: