Korespondacja w sprawie kwalifikacji rabinów iz...

CAHJP Code: 
HM3/1415.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondacja w sprawie kwalifikacji rabinów izraelickich gmin wyznaniowych Galicji, dotyczącej ustanowienia stopnia ogólnego wykształcenia dla rabinów w Galicji. W sprawie:
- Doniesienie Zboru izraelickiego we Lwowie o zamianowaniu Dr. Jechezkela Caro na stanowisko kaznodzieja czyli szkolnika z upoważnieniem pelnienia wszystkich funkcyj religijnych;
- Zażalenie Żydów z Horodenki na rabina Meiłacha Aschkenazego za nadużycia w pełnieniu funkcyj religijnych z prośbą o usunięcie go z posady, jako nie posiadącego żadnego wykształcenia; i inne.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1892
Size: 
61
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.615
Site collections: