Korespondencja w sprawie zażaleń członków Gminy...

CAHJP Code: 
HM3/1411.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zażaleń członków Gminy żydowskiej z Gorlicy przeciw nieprawnego pobierania przez Przełożeństwo gminne zawyszonych opłat od rzezi rytualnej bydła i drobiu. Zawierają prośby Izraelickiej gminy wyznaniowej w Gorlicach o pozwolenie na pobor 50% dodatku do podatku konsumacyjnego na cele wyznaniowe i na pokrycie zaległości gminnej.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1896
Size: 
84
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51"B", д.130
Site collections: