Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.43
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia czytelni i biblioteki żydowskiej "Agudath Jehudim" w Dukli, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6993
Site collections: