W sprawie spadkowej po Gerschonowi Schneiderowi...

CAHJP Code: 
HM3/1116.51
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kosowie
Original name: 

W sprawie spadkowej po Gerschonowi Schneiderowi (właściciel realności w Pistynie), z załączeniem świadectwa śmierci i inwentarza spadku, oraz wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1904
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.323, оп.1, д.1010