W sprawie spadkowej po Feige Trutiner (właścici...

CAHJP Code: 
HM3/1116.43
Collection name: 
Sąd powiatowy w Kosowie
Original name: 

W sprawie spadkowej po Feige Trutiner (właścicielka realności w Pistynie), z załączeniem świadectwa śmierci i inwentarza spadku, oraz wykaz spadkobierców.

Date of item:

from: 
1905
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.323, оп.1, д.892