O unieważnieniu uchwały Sądu w Tłumaczu w spraw...

CAHJP Code: 
HM3/1112..30
Collection name: 
Sąd obwodowy w Stanisławowie
Original name: 

O unieważnieniu uchwały Sądu w Tłumaczu w sprawie opłacenia kosztów sądowych przez Izraela Landa z Korolówki

Date of item:

from: 
1913
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.229, оп.1, д.181