W sprawie opodatkowania właściciela sklepu skle...

CAHJP Code: 
HM3/1099.30
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie opodatkowania właściciela sklepu sklepu sprzedaży mięsa Jony Sendera w Kutach.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.453