Wnieśenie reskryptu przez Chaskiela Majera i Le...

CAHJP Code: 
HM3/1087.24
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Wnieśenie reskryptu przez Chaskiela Majera i Leopolda Wasserbergera z towarzystwem do Starostwa w Żywcu w sprawie prowadzenia wyborów do Izraelickiej gminy wyznaniowej w Miłowce. W sprawie - wykaz członków Zwierchności członków Izraelickiej gminy wyznaniowej.

Date of item:

from: 
1912
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15430