Korespondencja z Starostwem w Rzeszowie, dotycz...

CAHJP Code: 
HM3/1086.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Rzeszowie, dotycząca przeprowadzonych wyborów Rady Izraelickiej gminy wyznaniowej w Głogowie. Zawierają protest Salomona Hornunga z towarzystwem przeciw naruszeń ustawy wyborczej podczas głosowania.

Date of item:

from: 
1910
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15393