Sprawozdania statystyczne Starostw o działalnoś...

CAHJP Code: 
HM3/938.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdania statystyczne Starostw o działalności szkół tałmudycznych (chajderów). Tom II. Zawierają wykazy: - Chajderów z imionami ich właścicieli w miastach Bełz, Błażowa, Brzostek, Budzanów, Bukaczowce, Bursztyn, Dębica, Gliniany, Głogów, Grzymałów, Halicz, Jezupol, Kalwarya, Kańczuga, Komarno, Kraków, Krystynopol, Kulików, Magierów, Marjampol, Mikolajów, Mikulińce, Mosty Wielkie, Niemirów, Ottynia, Ośwęcim, Pilzno, Podgórze, Podhajce, Podwołoczyska, Przemyśl, Przemyślany, Przeworsk, Rawa Ruska, Rudki, Ropczyce, Rozdól, Rożnów, Rozwadów, Rzeszów, Sambor, Sanok, Sasów, Sędziszów, Skałat, Śniatyn, Sokal, Sokołów, Stanisławów, Stary Sambór, Strzyżów, Stryj, Świrz, Tarnobrzeg, Tarnopol, Tarnów, Tłumacz, Tłuste, Touste, Trembowla, Tuchów, Turka, Tyczin, Tyśmienica, Uhnów, Wadowice, Waręż, Wielopole, Wiśniowczyk, Zabłotów, Zaleszczyki, Zawałów, Zbaraż, Zborów, Złoczów, Żółkiew, Żurawno, Żydaczów, Żywiec, - Szkoły "Talmud Thora" w Krakowie i Rohatynie;- Szkół religijnych z wykładaniem przedmiotów ogólnych i fundacji Barona Hirsza w Glinianach, Krakowie, Przemyślu, Samborze, Stanisławowie i Żywcu

Date of item:

from: 
1910
Size: 
150
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.146, оп.24, д.15666