Korespondencja w sprawie roszczenia Leisera i B...

CAHJP Code: 
HM3/881.22
Collection name: 
Sąd magistratualny w Kutach
Original name: 

Korespondencja w sprawie roszczenia Leisera i Berla Lauera ze Lwowa do spadkobierców Mojżesza Gettzlera w Kutach o zlikwidowanie zadłużenia.

Date of item:

from: 
1844
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.569, оп.1, д.47