Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa ...

CAHJP Code: 
HM3/592.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia Towarzystwa "Koło dziewcząt narod. Żydowskich im. Judyty" w m. Gorlicach (Statut; spis założycieli).

Date of item:

from: 
1911
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 6971