Materiały dot. Karoliny Tannenbaum, zmarłej we ...

CAHJP Code: 
НМ2/9510.4
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Materiały dot. Karoliny Tannenbaum, zmarłej we Lwowie i zawierające informaje o rodzinie Tannenbaum z Dynowa, Tarnowa, Kozubowa i Dąbrowy.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
141
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.51, д.1193